Apie sandarumą

Pastato sandarumą galima apibudinti kaip oro srautų kaitą tarp įeinančio ir išeinančio oro. Šį oro nuotėkį įgalina diferencinis slėgis per pastato atitvaras dėl susidariusios traukos -‘‘ kamino‘‘ efekto, išorės vėjo ir mechaninio vėdinimo sistemų poveikio. Esant nereguliuojam oro nutekėjimui per pastato kontūrą, gali atsirasti įvairios, su statybos technologijomis susijusios, problemos, tokios, kaip per didelis energijos vartojimas šildymui ir vėsinimui. Pasikeitęs gyventojų gyvenimo būdas ir dėl oro netinkamos kaitos, gali atsirasti blogas komforto pojūtis. Kartu su oro srautais migruoja ir didelis vandens garų kiekis, sukuriamas namų ūkiuose su iškvepiamu oru, maisto gaminimu, maudantis ir t.t. Įrengtas sandarus garo sluoksnis užtikrina, kad ši drėgmė nepatenka į izoliaciją ir konstrukcijas, kas tikėtinai, padidėjus drėgmės kiekiui, sukeltų pavojingas pelėsių susidarymo aplinkybes sienose. Be to, šis sluoksnis užkerta kelią šilumos nuostoliams didėti dėl konvekcijos ir taupyti iki 8-16 proc. šildymo energijos. Šiuo atveju garo sluoksnio Sd vertė yra labai svarbi. Su ilgalaike Sd> 5 m verte, pavyzdžiui, galime apsaugoti sienos konstrukcijas nuo drėgmės skverbimosi per nesandarumus.

POLIMERINĖ MASTIKA. Blowerproof Liquid ir Blowerproof Brush.

Blowerproof sandarinimo medžiagos iš vidaus ir išorės - tai aukštos kokybės elastingos, polimerinės, pasižyminčios gera garo izoliacija, mastikos. Dvi- komponentės polimerinės mastikos, būdamos labai elastingos ir gerai sukimbančios su įvairiais paviršiais (vandens garų varžos faktorius µ=75000) praktiškai pritaikomos visose konstrukcijose. Ypač naudotinos pilnam sienų ar kitų paviršių padengimui.
Blowerproof Liquid Sd-¬‐ reikšmė* (atitinkamai oro sluoksnio storis (m)) . Sandarumą užtikrinanti ir garo izoliuojanti danga

µ- reikšmė nurodoma pagal BBRII sertifikatą ir oro laidumą atitinkamai su DE 651 XK 065 ir NBN AND ISO 12572 standartu Pagal Kunzel taisyklę, danga nelaidi orui kai Sd reikšmė > 2 m .

Garo barjeras kai Sd reikšmė < 40 m . Sandari drėgmei kai Sd reikšmė > 40m

Pastato tipas
Individualus namas
Daugiabutis
Pramoninis pastatas
Skaičiavimo metodas
Orientacinis įvertinimas tipiniam statiniui
Detalūs skaičiavimai
Projekto duomenys
Informacija apie projektą
Atskiros erdvės
Sublokuotas pastatas
Atskirai stovintis pastatas
Stogo tipas
Sutapdintas stogas
Šlaitinis stogas
Sandarinimui skirta gyvenamoji erdvė
100m2
150m2
200m2
250m2
Pastato sandarinamos dalys
rūsio/cokolinio aukšto grindų-sienos sandūra
grindų-sienos sandūra kituose aukštuose
sienos-lubų sandūra
sieno-sienos kampas
šlaitinio stogo-sienos sandūra
sienos-sutapdinto stogo sandūra
langų ir durų angų sandarinimas
*ištisinis paviršiaus padengimas
* ištisinis padengimas reikalingas porėtoms sienoms (Sd<5) ir ventiliacinėms šachtoms
Projekto vykdymas
Savarankiškai
Subrangovų atliekamas darbas
**Kainos nustatymas pagal vidutines medžiagos sąnaudas dengiant 1 sluoksniu
Blowerproof Brush kiekis kg 0.00
Blowerproof Liquid kiekis kg 0.00
Kaina Eur 0.00
PVM Eur 0.00
Kaina su PVM Eur 0.00
** Kai paviršiai tinkamai paruošti mastikos padengimui.
Esant poreikiui atlikti kitus paruošiamuosius darbus , jų sąnaudos kainoje nevertintos

Individualus namas

Daugiabutis

Pramoninis pastatas